GRAN SUBASTA DE REYES 2018

TIZIMÍN, MERIDA      20 DE ENERO 2018

 

JDH CHACO MANSO 622/1 x MAYA 95

MAYA 836

JDH SIR CORONA MANSO 369/7 x MAYA 95

MAYA 913

 

 

 

 

 

 

 

 

JDH MR. WOODMAN MANSO 578/6 x JDH LADY ROSIE MANSO 704/7

MAYA 934

JDH SIR LARRY MANSO 423/7 x MAYA 95

MAYA 892

 

 

 

 

 

 

 

 

JDH DOMINO MANSO 200/8 x MAYA 352

MAYA 892